Robbins & Cotran Pathologic basis of disease (10ED)

เล่มนี้เป็นหนังสือแนะนำอีกเล่มครับ สำหรับ ROBBINS PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE ซึ่งเป็น standard textbook สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาลึกซึ่งถึงสาเหตุและกลไกของการเกิดโรคครับ อธิบายอย่างละเอียดถึงระดับ molecular และ cellular ทั้งในแง่ pathophysiology และในแง่พยาธิกายวิภาคศาสตร์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังเกิดความผิดปกติครับ เชื่อมโยงไปถึง clinical manifestation มีเล่มนี้ติดตัวอุ่นใจได้เลย อยากจะเปิดหาโรคอะไร ก็มีคำตอบหมดครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : Vinay Kumar, Abul Abbas, Jon Aster
ISBN : 9780323531139
พิมพ์ครั้งที่ : 10
ปีที่พิมพ์ : 2020
จำนวนหน้า : 1392
ประเภทปก : ปกแข็ง

4,450 บาท

สินค้าหมดแล้ว