Youmans and Winn Neurological Surgery (8ED) 4Vol./SET

Set นี้เป็นตำราที่เป็นคัมภีร์ของทาง neurosurgery เลยครับ ท่านใดที่สนใจศึกษาลงลึกทางด้านนี้แนะนำชุดนี้ครับ มีทั้งหมดสี่เล่ม เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ basic ของโรคทางประสาทศัลยศาสตร์ การวินิจฉัย การรักษา โดยเฉพาะเรื่องการผ่าตัด ทั้งหลักการ เทคนิค วิทยาการใหม่ๆ การดูแลภาวะแทกซ้อน ละเอียดครบถ้วนทุกเรื่องทุกหัวข้อครับ เล่มนี้ใช้เป็น standard reference สำหรับทำ topic รวมถึงเตรียมสอบ และดูแลผู้ป่วยไปได้อีกนานเลยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : H. Richard Winn
ISBN : 9780323661928
พิมพ์ครั้งที่ : 8
ปีที่พิมพ์ : 2022
จำนวนหน้า : 4568
ประเภทปก : ปกแข็ง

29,890 บาท

มีสินค้าอยู่ 1