About Us

Corporate Info ( เกี่ยวกับเรา )
ข้อมูลของร้าน จับฉ่าย ขายตำราแพทย์
– เราเป็นร้านจัดจำหน่ายตำราทางการแพทย์ โดยเน้นการขายออนไลน์เป็นหลัก โดยเรามีจุดจำหน่ายหลายจุด ได้แก่ www.jabchaimedbook.com., Facebook: จับฉ่าย ขายตำราแพทย์, Line OA : @jabchaimedbook, Shopee : จับฉ่าย ขายตำราแพทย์, Lazada : จับฉ่าย ขายตำราแพทย์
 

ตำราของทางร้านมีที่มาทีไปอย่างไร

– เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายตำราที่มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย ตำราแพทย์ของร้านเรามีแหล่งที่มาจากสำนักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ สมาคมวิชาการทางการแพทย์ รวมถึงคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรณีต้องการติดต่อฉุกเฉิน

– ติดต่อได้ทาง web inbox
– Facebook จับฉ่าย ขายตำราแพทย์ 
– Line OA : @jabchaimedbook
– เบอร์โทร 081-614-7779