Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnostic (2ED)

เล่มนีเป็นตำรา classic เลยครับ สอน approach ผู้ป่วยเด็กจากอาการวิทยาครับ ซึ่งในเวชปฏิบัติมาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ไข้ ผื่น ปวดท้อง เหนื่อย น้ำหนักขึ้น น้ำหนักลด เล่มนี้ก็จะมาสอนแนวทางการวินิจฉัย วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ เนื้อหารวมถึง 61 หัวข้อครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : Robert M. Kliegman, Heather Toth, Brett J. Bordini, Donald Basel
ISBN : 9780323761741
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2022
จำนวนหน้า : 1264
ประเภทปก : ปกแข็ง

3,550 บาท

มีสินค้าอยู่ 1