โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ

เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากทีเดียวครับ ภาวะโภชนาการที่ดีของแม่จะส่งผลให้สุขภาพของทารกดีไปด้วยครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนอย่างละเอียดทุกแง่มุมเลยครับ ตั้งแต่การประเมินภาวะโภชนาการโดยรวม เรื่องน้ำหนักที่เหมาะสม ธาตุเหล็ก ไอโอดีน โฟลิก วิตามินต่างๆ ภาวะอ้วนของมารดา มารดาที่เป็นเบาหวานส่งผลถึงบุตรอย่างไรบ้าง เล่มนี้น่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN : 9786165935746
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 268
ประเภทปก : ปกอ่อน

550 บาท

สินค้าหมดแล้ว