Cardinal Manifestations and presentation of diseases

หนังสือเล่มนี้ดีมากครับ เป็นการสอน approach ผู้ป่วยจากปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่มีหลากหลายระบบครับ เริ่มตั้งแต่หลักการซักประวัติ ตรวจร่า
งกาย การ approach ปัญหา เช่น abdominal mass, ascites, dyspnea, edema, shock, seizure รวมถึง 76 หัวข้อ ทุกเรื่องเป็นปัญหาที่พบได้ common ในเวชปฏิบัติครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำรา วพม.
ISBN : 9786164220751
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 780
ประเภทปก : ปกอ่อน

850 บาท

มีสินค้าอยู่ 6