Ambulatory Hematology

เล่มนี้เป็นหนังสือโลหิตวิทยาขนาด pocket book ขนาดพกพาครับ เนื้อหาเน้นโรคทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อย ตัวอย่างเช่น iron deficiency anemia, thalassemia, immune thrombocytopenia, venous thromboembolism แต่ละบท เนื้อหารวมทั้งหมด 10บท มีทั้ง part clinical และการรักษาครบถ้วนครับ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความรู้สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วย

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล ภาควิชาโลหิตวิทยา อายุรศาสตร์ขอนแก่น
ISBN : 9786164557291
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 156
ประเภทปก : ปกอ่อน

250 บาท

สินค้าหมดแล้ว