การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

การทำ rehabilitation มีส่วนสำคัญมากในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังครับ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนเกี่ยวกับบทบาทของกายภาพในผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจครับ ยกตัวอย่างเนื้อหา เช่น เทคนิคการระบายเสมหะ การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว มีเนื้อหาทั้งหมด 13บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราชพยาบาล
ISBN : 9786168201138
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 306
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

มีสินค้าอยู่ 8