The Electrocardiography : Self study book 1+2

Set นีมีหนังสือสองเล่มนะครับ เป็นหนังสือเรียน EKG แบบ self study ครับ เนื้อหาจะมี basic introduction ภาคทฤษฏีให้เล็กน้อย จากนั้นจะเป็นแบบฝึกหัดให้อ่าน EKG เป็นส่วนใหญ่ของเนื้อหา แต่ละละเล่มจะมีโจทย์ EKG ให้อ่านแล้วมีเฉลยรวมถึงคำอธิบายท้ายเล่มครับ ซึ่งโจทย์แต่ละข้อมีประเด็นที่น่าเรียนรู้แตกต่างกันไป รวมโททย์ทั้งหมดถึง 300 ข้อนะครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จาก ราชวิทยาลัยแพทย์จุฬาภรณ์
ISBN : 9786164453265
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 260
ประเภทปก : ปกอ่อน

700 บาท

มีสินค้าอยู่ 10