Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformation (8ED)

ตำราเล่มนี้น่าสนใจมากครับ เนื้อหารวบรวมความผิดปกติโดยกำเนิดของมนุษย์เอาไว้ครบถ้วนเลยครับ ทั้ง syndrome ที่พบบ่อยและ rare abnormalities จำนวนหลายร้อยโรคเลยครับ มีรูปประกอบเยอะ คำบรรยายรายละเอียดความผิดปกติแบบเจาะลึก รวมทั้งสาเหตุการเกิดและแนวทางการรักษาครับ เล่มนี้น่ามีเก็บไว้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า มากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : Kenneth Lyons Jones, Marilyn Crandall Jones, Miguel Del Campo
ISBN : 9780323638821
พิมพ์ครั้งที่ : 8
ปีที่พิมพ์ : 2021
จำนวนหน้า : 1088
ประเภทปก : ปกแข็ง

3,900 บาท

มีสินค้าอยู่ 1