Kaufman’s Clinical Neurology for Psychiatrists (9ED)

เล่มนี้น่าสนใจมากครับ เป็นตำราประสาทวิทยาที่จะนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่าง Neurology กับ Psychology หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจครับ แน่นอนว่า เมื่อสมองเกิดความผิดปกติ สิ่งที่ตามมา ก็ต้องเกิดทั้งโรคทางกาย และโรคทางจิตใจนั่นเอง organic กับ psychologic นั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากครับ เนื้อหาทั้งหมด 22 หัวข้อ ตำราเนื้อหาลักษณะนี้หาอ่านได้ยากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : David Myland Kaufman
ISBN : 9780323796804
พิมพ์ครั้งที่ : 9
ปีที่พิมพ์ : 2022
จำนวนหน้า : 700
ประเภทปก : ปกแข็ง

5,550 บาท