First Aid Q&A for the USMLE STEP 2 CK (2ED)

USMLE ย่อมากจาก united state medical licensing examination ครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะเน้นเรื่องของการเตรียมสอบ step2 คือ part clinical knowledge ครับ สำหรับเล่มนี้จะเน้นในส่วนของการทำแบบฝึกหัดสำหรับการเตรียมพร้อมในการสอบครับ โดยโจทย์จะใกล้เคียงกับข้อสอบจริง จำนวนถึง 1,000ข้อ ครับ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : Tao Le, Kristen Vierregger
ISBN : 9780071625715
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2009
จำนวนหน้า : 741
ประเภทปก : ปกอ่อน

1,200 บาท

สินค้าหมดแล้ว