Fundamentals of Cataract Surgery

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวลึกนะครับ เขียนเฉพาะเรื่อง cataract surgery เลยครับ ซึ่งเป็น most common procedure ของจักษุแพทย์ เนื้อหาจะแบ่งเป็น 4 part คือ Basic principle of cataract surgery, Cataract surgery technique, Complication of cataract surgery, Cataract surgery in special situation รวมเนื้อหาทั้งหมด 24 บท เป็นหนังสือเฉพาะทางภาษาไทยที่หาอ่ายได้ยากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164071100
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 424
ประเภทปก : ปกแข็ง

800 บาท

มีสินค้าอยู่ 5