ER in one page

ตำราเข้าใหม่แนะนำจากเพจเลยครับ เนื้อหาเน้นส่วนของ ER ที่ต้องมีความรู้หลายระบบ ในเล่มนี้ก็จะมาสรุปให้หมด ทั้ง MED SUR สูติ ORTHO เน้นเฉพาะหัวข้อสำคัญที่ต้องรู้ โดยสรุปไว้ใน 1 หน้าครับ กระดาษมันอย่างดี รูปสี ตารางและ diagram ประกอบเยอะ อ่านเข้าใจง่ายครับ Recommend +++

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164387010
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 341
ประเภทปก : ปกอ่อน

700 บาท