Crohn’s Disease

โรค Crohn’s disease จัดอยู่ในกลุ่ม inflammatory bowel disease ครับ สมัยก่อนเชื่อว่าคนไทยโอกาสเป็นโรคนี้น้อยครับ แต่ปัจจุบันคนไทยก็เป็นกันเยอะขึ้น หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนอย่างละเอียดตั้งแต่ระบาดวิทยา พยาธิสภาพ การวินิจฉัย การรักษา และการดูแลต่อเนื่องครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์ศิริราช
ISBN : 9786165903585
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 293
ประเภทปก : ปกแข็ง

550 บาท