Beat the OSCE

เล่มนี้เป็นหนังสือ pocket book ขณะพกพาครับ เนื้อหามี 2 ส่วน คือ สอนการทำหัตถการพื้นฐานทางอายุรศาสตร์ เช่น basic sterile technique, การเจาะหลัง, การเจาะปอด, การเจาะข้อเข่า ส่วนที่สอง คือ การให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ ส่วนมากเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไตวาย ตับแข็งครับ แล้วก็ยังสามารถใช้ท่องเพื่อเตรียมสอบ OSCE ด้วยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164075436
พิมพ์ครั้งที่ : 5
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 211
ประเภทปก : ปกอ่อน

120 บาท

มีสินค้าอยู่ 2