โรคติดเชื้อราลุกลามในผู้ป่วยเอดส์

เล่มนี้เป็นตำราเกี่ยวกับ infectious disease ที่เน้นเฉพาะการรักษาเชื้อราในผู้ป่วยเอดส์ครับ ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อย แต่การวินิจฉัยและการรักษามีความยาก สลับซับซ้อนไม่ตรงไปตรงมาครับ ยกตัวอย่างเนื้อหาในเล่มนี้ ได้แก่ การวินิจฉัยและการรักษาเชื้อรา Cryptococcus, Penicillium, PJP, Candida ครับ ที่เชียงใหม่เป็น endemic area ของรากลุ่มนี้เลยครับ อาจารย์ผู้เขียนจึงมีความชำนาญในเรื่องที่เขียนอย่างมากครับ นอกจากเรื่องเชื้อราใน HIV แล้วยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ยารักษาเชื้อราโดยภาพรวมด้วยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หน่วยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์เช
ISBN : 9786164559738
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 284
ประเภทปก : ปกอ่อน

600 บาท

สินค้าหมดแล้ว