เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-19

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ COVID19 ที่สมบูรณ์มากครับ เนื้อหามีตั้งแต่ ประวัติการค้นพบไวรัส ระบาดวิทยา อาการทาง clinic การป้องกัน COVID19 ด้วยวิธีการหลากหลาย การรักษาด้วยยา รวมถึงการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786167741499
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 958
ประเภทปก : ปกอ่อน

1,000 บาท

มีสินค้าอยู่ 3