เภสัชวิทยา เล่ม 1

วิชาเภสัชวิทยา เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาครับ ตำราเล่มนี้เป็นเล่มที่1/3 มีเนื้อหา 26บท เนื้อหาในเล่มนี้เน้นความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา ได้แก่ principle of pharmacology, autonomic drug, cardiovascular drug, respiratory drug, hormonal drug ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164386426
พิมพ์ครั้งที่ : 10
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 489
ประเภทปก : ปกอ่อน

420 บาท