สูตินรีเวชทันยุค 2021

Update ใหม่ล่าสุด สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในทางสูติศาสตร์และนริเวชวิทยาครับ โดยเนื้อหาหลายหัวข้อจะเน้นเรื่องของความรู้ใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี มาช่วยในการดูแลผู้ป่วยทาง OB-GYN ครับ เช่น การผ่าตัดผ่านกล้องในสตรีที่มีภาวะอ้วน การใช้ MRI ในการตรวจวินิฉัยก่อนคลอด การดูแลรักษาภาวะ infertile ในผู้ป่วย PCOS เนื้อหารวมถึง 27บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164435957
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 460
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

สินค้าหมดแล้ว