สรีรวิทยาระบบหายใจ

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเน้นเรื่อง physiology of respiratory system ครับ โดยมีเนื้อหา 5 ส่วน คือ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบทางเดินหายใจ กลศาสตร์ของการสูดลมหายใจ การระบายอากาศของปอดและการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด การขนส่งก๊าซ กาควบคุมการหายใจ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786163147752
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 185
ประเภทปก : ปกอ่อน

290 บาท