สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราสรีรวิทยาที่เน้นระบบ cardiovascular system ครับ เริ่ม basic เรื่อง hemodynamic และ electrical physiology ของหัวใจ ระบบการทำงานของ vascular system ทั้ง arterial และ venous system เชื่อมโยงไปถึงการควบคุมความดันโลหิต การตอบสนองของระบบ cardiovascular ต่อภาวะต่างๆ เช่น การเสียเลือด การออกกำลัง เขียนอธิบายละเอียด อ่านเข้าใจง่ายครับ recommend+++

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISBN : 9786164261754
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 562
ประเภทปก : ปกอ่อน

590 บาท

มีสินค้าอยู่ 3