ภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับการปลูกถ่ายไต

การรักษาไตวายด้วยวิธี kidney transplantation ปัจจุบันทำกันมากขึ้น ซึ่งแพทย์ผู้ดูแลต้องมีความรู้ทางด้าน immunology เป็นอย่างดี เพื่อที่จะเลือกผู้ป่วยไปรับการผ่าตัดเปลี่ยนไตและดูแลต่อเนื่องระยะยาวครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนตั้งแต่ basic ไปจนถึง clinical implication ในด้าน immunology ในเรื่อง kidney transplantation ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากหนวยโรคไต อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9786164072626
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 157
ประเภทปก : ปกอ่อน

460 บาท

มีสินค้าอยู่ 13