ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ (Medical Immunology)

หนังสือเล่มนี้เป็นตำรา immunology ครับ ซึ่งปูพื้นฐานตั้งแต่ basic คือ anatomy ของ organ ที่ involve immune system การทำงานของ immune system ทั้ง innate และ adaptive , การทำงานของ WBC ชนิดต่างๆ cytokine system การสร้าง immunity รวมถึงความผิดปกติของ immune system ครับ รวมทั่งหมด 23 บท เล่มนี้น่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชืงกล ภาควิชาจุลชีวิวทยา จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9786164074637
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 420
ประเภทปก : ปกอ่อน

450 บาท

สินค้าหมดแล้ว