พื้นฐานการผ่าตัด (Minimally Invasive Spine)

หนังสือเล่มนี้เป็น rare item ของทางร้านเลยครับ ตำรา spine ภาษาไทยหาอ่านได้ยากมากและยิ่งเล่มนี้เป็น special minimal invasive spine surgery ที่เขียนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศไทยครับ เนื้อหาแน่นปึ้ก ทั้งหลักการและรายละเอียด เทคนิคการผ่าตัดที่น่าสนใจหลาย procedure ต้องยอมรับว่า minimal invasive spine surgery จะมีบทบาทในการรักษามากขึ้นมากครับ ท่านใดสนใจพลาดไม่ได้ มีจำนวนจำกัดนะครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164680258
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 680
ประเภทปก : ปกแข็ง

1,200 บาท