ปรสิตวิทยา สำหรับพยาบาลและสาธารณสุข

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราสำหรับพยาบาลครับ ประเทศไทยเป็น tropical area โรคติดเชื้อปรสิตยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบได้บ่อยครับ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนเนื้อหา เกี่ยวกับพยาธิ ปรสิตหนอน โปรโตซัว สัตว์ขาข้อ เนื้อหาประกอบด้วย ระบาดวิทยา วงจรชีวิต อธิบายกลไกการก่อโรค การวินิจฉัย การรักษาครั

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
ISBN : 9786164409941
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 366
ประเภทปก : ปกอ่อน

399 บาท

สินค้าหมดแล้ว