บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

การใช้ยาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยครับ ซึ่งเภสัชกรจะมีบทบาทสำคัญ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเป็นหัวข้อที่เป็นที่สนใจกันมาก มีการศึกษามากขึ้น ว่าการใช้ยาที่เราปฏิบัติกันมา บางอย่างไม่ได้ช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นครับ ท่านที่สนใจประเด็นนี้ แนะนำอ่านเล่มนี้เลยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786167906096
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 220
ประเภทปก : ปกอ่อน

300 บาท