Case-based medical Pharmacology

เล่มนี้เป็นตำราเภสัชศาสตร์ที่แนะนำให้อ่านมากครับ เขียนโดยมีทฤษฏีนำตามด้วย case study จริง ทำให้เข้าใจประเด็นสำคัญ และนำไปใช้ได้ในการทำงานจริงครับ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ยากันชักในผู้ป่วยลมชักที่มี co-morbidities หลากหลาย การใช้ยารักษาวัณโรคซึ่งมียาหลายตัวและมีโอกาสเกิด drug interaction กับยาอื่นได้ การใช้ยาขับปัสสาวะ การเขียนใบสั่งยาอย่างสมเหตุสมผล มีกรณีศึกษาทั้งหมด 25 เคสครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำรา วพม.
ISBN : 9786168035634
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 276
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท

สินค้าหมดแล้ว