บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง

หนังสือเล่มนี้เป็น pocket book ขนาดพกพาครับ สรุปสาระสำคัญในการักษาภาวะฉุกเฉินทางโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา มี oncologic emergency หลาย condition ที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับ ซึ่ง radiotherapy ก็จะมี role ได้แก่ superior vena cava syndrome, spinal cord compression, brain metastasis ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.พญ. กันยรัตน์ กตัญญู สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช
ISBN : 9786167741383
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 98
ประเภทปก : ปกแข็ง

300 บาท

สินค้าหมดแล้ว