จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ

ปัญหาความผิดปกติทางด้านจิตใจเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อชีวิตของเด็กและวัยรุ่นอย่างมากครับ อีกทั้งเป็นภาวะที่วินิจฉัยยากเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนความผิดปกติทางด้านจิตใจเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ เช่น โรคสมาธิสั้น โรค TIC โรคย้ำคิดย้ำทำครับ ปัญหาจิตใจที่เกิดจากการทารุณกรรมเด็ก เนื้อหารวม 16 บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ISBN : 9786164436145
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 396
ประเภทปก : ปกอ่อน

450 บาท

มีสินค้าอยู่ 32