จักษุวิทยา รามาธิบดี

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานทางจักษุวิทยาครับ คือ ocular anatomy, ocular physiology, ocular pharmacology สอนการ approach ผู้ป่วยทางจักษุวิทยา ต่อเนื่องไปถึงเนื้อหาของความผิดปกติทางจักษุวิทยาที่พบบ่อย เช่น visual loss, red eye, diplopia เนื้อหารวมถึง 48 บทครับ เหมาะสำหรับใช้ทั้งทบทวนในการดูแลผู้ป่วยและเตรียมสอบ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164431546
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 352
ประเภทปก : ปกอ่อน

399 บาท

สินค้าหมดแล้ว