คู่มือการใช้ยาในเด็ก

การจ่ายยาในผู้ป่วยเด็กมีความละเอียดมากครับ โดยเฉพาะเรื่องขนาดยาและวิธีการบริหารยา ซึ่งในชีวิตจริงเราไม่สามารถจดจำได้ทั้งหมด หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสรุปสาระสำคัญของการใช้ยาในผู้ป่วยเด็ก ทั้งเด็กทารก เด็กเล็ก เด็กโตครับ โดยแบ่งหมวดหมู่ตามระบบ เช่น cardiovascular drugs, infectious drugs, respiratory drug รวมทั้งหมด 14 ระบบ เล่มนี้คุ้มค่ามากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISBN : 9786164380875
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 176
ประเภทปก : ปกอ่อน

150 บาท

มีสินค้าอยู่ 12