ความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก

มดลูกเป็นอวัยวะสืบพันธ์ที่มีความซับซ้อนครับ มีความเจ็บป่วยที่เป็นโรคแต่กำเนิดของมดลูกครับ ตำราเล่มนี้ก็จะมาอธิบายความผิดปกติดังกล่าวครับ ทั้งในแง่ของโครงสร้าง การทำงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เจ
ISBN : 9786165930925
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 224
ประเภทปก : ปกอ่อน

500 บาท