ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์

ตำราเล่มน้น่าศึกษาครับ เรื่องของ stability ของยาในรูปแบบต่างๆ มีความสำคัญต่อคุณภาพของยามากครับ ตำราเล่มนี้ก็จะมาสอนเรื่องนี้อย่างละเอียดในทุกแงามุมเลยครับ ยกตัวอย่างเนื้อหา เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อความคงสภาพของยา การประเมินความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ เนื้อหารวม 7 บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164050440
พิมพ์ครั้งที่ : 3
ปีที่พิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 308
ประเภทปก : ปกอ่อน

300 บาท

มีสินค้าอยู่ 6