ครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก

ตำราเล่มนี้เนื้อหาลงลึกเกี่ยวกับเรื่อง gestational trophoblastic disease ครับ ตั้งแต่เรื่อง ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด genetic correlation การวินิจฉัย การแบ่งระยะของโรค ผลกระทบของตัวโรคต่อผู้ป่วย เนื้อหารวม 12บท ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9786164976030
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 248
ประเภทปก : ปกแข็ง

490 บาท

มีสินค้าอยู่ 5