การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนหลักการสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรมครับ ซึ่งมีหลักการและรายละเอียดที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น เรื่องการใช้ภาษากาย การใช้อุปกรณ์ electronic การรับมือข้อร้องเรียนต่างๆครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN : 9786165689816
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 167
ประเภทปก : ปกอ่อน

150 บาท

มีสินค้าอยู่ 2