Fast track in pharmacology

เภสัชวิทยาเป็นสาชาวิชาที่เนื้อหาเยอะมากครับ หนังสือเล่มนี้ดีมากครับ เป็นสรุปสาระสำคัญของวิชาเภสัชวิทยาสำหรับใช้เตรียมสอบได้เลย เนื้อหาก็จะเริ่มจาก basic pharmacology, pharmacokinetic, pharmacodynamic, drug metabolism แล้วก็ต่อด้วยเนื้อหาของยากลุ่มต่างๆ ให้เข้าใจภาพกว้างของทาเภสัชวิทยาและการนำไปใช้ในทาง clinic ครับ เนื้อหารวม 29 บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำรา วพม.
ISBN : 9786167388779
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 288
ประเภทปก : ปกอ่อน

380 บาท

มีสินค้าอยู่ 2