การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

การดูแลสตรีตั้งครรภ์เป็นประเด็นที่มีรายละเอียดหลายประเด็นครับ ร่างกายของผู้ที่ตั้งครรภ์จะต่างไปจากปกติ รวมถึงสภาวะจิตใจก็จะมีความวิตกกังวลได้มากครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนหลักการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดครับ ทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9789740339250
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 155
ประเภทปก : ปกอ่อน

190 บาท