SHOCK: Nursing care and case studies

ภาวะ shock เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เราพบได้บ่อย หนังสือเล่มนี้จะมาสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานการเกิดภาวะช็อก การ classification การดูแลรักษาในแง่การพยาบาล รวมไปถึงกรณีศึกษาด้วยครับ เล่มนี้เนื้อหาดี ใช้ได้ทั้งดูแลผู้ป่วยและเตรียมสอบ คุ้มค่ามากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.วิจิตรา กุสุมภ์ , อาจารย์สุนันทา ครองยุทธ
ISBN : 9786165827294
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 176
ประเภทปก : ปกอ่อน

130 บาท