การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

ปัจจุบันที่สังคมมีการแข่งขันสูง ทำให้มีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการฆ่าตัวตายจึงเป็นปัญหาสำคัญครับ การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องมีการฝึกฝน และมีรายละเอียดหลายอย่าง หนังสือเล่มนี้จะมาสอนทั้งหลักการและเทคนิคของเรื่องนี้อย่างละเอียดครับ เขียนโดยอาจารย์พยาบาลผู้มมากความรู้และประสบการณ์ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786163980854
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 136
ประเภทปก : ปกอ่อน

220 บาท

มีสินค้าอยู่ 7