การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

หนังสือเล่มนี้จะมาสอนการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ซึ่งมีหลายหัตถการนะครับ แต่ละหัตถการก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ขวัญฤทัย พันธุ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ISBN : 9789740339069
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 63
ประเภทปก : ปกอ่อน

100 บาท

มีสินค้าอยู่ 10