การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบบาดเจ็บน้อยผ่านทางฟอราเมน

เล่มนี้เป็นตำราลงลึกเกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคแบบพิเศษตามชื่อหนังสือเลยครับ ซึ่งผู้เขียนก็เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านนี้อย่างมาก จะมาถ่ายทอดหลักการแะเทคนิคของการผ่าตัดด้งยวิธีนี้ให้แก่ผู้อ่านครับ เนื้อหารวมทั้งหมด 9 หัวข้อ เหมาะสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ตำราเนื้อหาแบบนี้อ่านได้ยากนะครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786165938730
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 221
ประเภทปก : ปกแข็ง

859 บาท

มีสินค้าอยู่ 7