การประเมินภาวะโภชนาการ

เรื่องโภชนศาสตร์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยทุกสาขาครับ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนการประเมินภาวะโภชนาการในแง่มุมของพยาบาลศาสตร์ โดยสอนตั้งแต่พื้นฐาน หลักการ และการประเมินผู้ป่วยในทางคลินิกครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จินตนา สุวิทวัส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISBN : 9786164685246
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 137
ประเภทปก : ปกอ่อน

250 บาท

มีสินค้าอยู่ 6