การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล (Prehospital Trauma care)

การดูแลผู้ป่วย trauma เป็นเรื่องท้าทายสำรับบุคลากรทางการแพทย์มากครับ เล่มนี้เนื้อหาอ่านได้ทั้ง แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตัวอย่างเนื้อหา เช่น ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการคัดแยกผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ การ protect spine การประเมินการหายใจ การประเมินระบบประสาท การจัดการภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู้ เนื้อหารวม16 หัวข้อครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164437012
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 506
ประเภทปก : ปกแข็ง

650 บาท