การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ในทุกแง่มุมเลยครับ ทั้งการวินิจฉัยภาวะความเจ็บป่วย การดูแลความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื้อหารวม 5 บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9789740339793
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 234
ประเภทปก : ปกอ่อน

190 บาท

มีสินค้าอยู่ 2