กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต

ผู้ป่วย ICU เป็นผู้ป่วยที่มักจะถูก immobilize ครับ ดังนั้นการทำกายภาพบำบัดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากไม่ทำ ผู้ป่วยจะมีปัญหาหลายอย่าง เช่น ไอขับเสมหะไม่ได้ กล้ามเนื้อฝ่อ ไม่มีแรง หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนหลักการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตครับ โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 10บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก และ กภ.เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์
ISBN : 9786164262072
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 196
ประเภทปก : ปกอ่อน

380 บาท

มีสินค้าอยู่ 4