VAJIRA Pocket Med: Internal medicine

เล่มนี้น่าสนใจมากครับ โดยเฉพาะผู้สนใจอายุรศาสตร์ หนังสือออกแบบเป็น pocket book สามารถพกพาได้ เนื้อหาคัดมาเฉพาะเรื่องน่าได้ใช้บ่อยครับ รวมกว่า 49 หัวข้อ เช่น approach to MP rash, management of COPD, HIV, CKD, Common skin infection การแปลผล CXR, ABG,PFT ครับ สรุปเฉพาะสาระสำคัญครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ISBN : 9786167741277
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 638
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

สินค้าหมดแล้ว