The Quick Review in Hematology 2022

Update ใหม่ล่าสุดสำหรับท่านที่สนใจ hematology เลยครับ กับเนื้อหา 35 หัวข้อ สำหรับความรู้ทางด้านโลหิตวิทยา ทุกหัวข้อเขียนสรุปกระชับอ่านเข้าใจง่าย ใช้ได้ทั้งดูแลผู้ป่วยและเตรียมสอบครับ ยกตัวอย่าง เช่น lymphoma, acute leukemia, autoimmune hemolytic anemia, การให้ antiplatelet drug ในมุมมองของ hematologist

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164436473
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 456
ประเภทปก : ปกอ่อน

450 บาท