Textbook of Syncope: Diagnosic and Treatment

Syncope เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในเวชปฏิบัติครับ การ approach ผู้ป่วย syncope มีความซับซ้อน ไม่ตรงไปตรงมา หนังสือเล่มนี้ จะมาสอนตั้งแต่ basic แนวทางการวินิจฉัย การดูแลรักษา มีเคส study ตัวอย่างด้วยครับ เนื้อหารวม 12 หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำรา วพม.
ISBN : 9786164220720
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 196
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท