Surgical Practices in Ophthalmology (ตำราการผ่าตัดทางจักษุวิทยา)

เล่มนี้เป็นหนังสือดีเกี่ยวกับจักษุวิทยาที่ขอแนะนำครับ เนื้อหาเน้นส่วนการรักษาโรคทางจักษุวิทยาด้วยการผ่าตัด ในเล่มนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่ preoperative ต่อด้วยการผ่าตัดโรคที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา เช่น glaucoma surgery, cornea and refractive surgery เนื้อหารวมทั้งหมด 8 บทครับ เป็นหนังสือที่น่าสนใจและหาอ่านได้ยากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ISBN : 9789744228628
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 252
ประเภทปก : ปกแข็ง

1,000 บาท

สินค้าหมดแล้ว